Mis on puu?

Puu- või puustruktuur on hierarhiline andmestruktuur, mis korraldab andmelemente, mida nimetatakse sõlmedeks, ühendades need linkidega, mida nimetatakse harudeks. Seda struktuuri kasutatakse selleks, et hõlpsasti loetavas vormingus kuvada suurt informatsiooni.

Näiteks näitab pilt, milline on iga kataloogi puustruktuur praeguses kataloogis. Parempoolses näites näete, et C: on puidu ajam ja ülemine osa ning haru, mis tulevad alla C-st: on kõik C :. Mõned kataloogid võivad omada ka oma filiaale. Näiteks cdn-kataloogis on kolm muud haru (kataloogid). Kui soovid muuta katalooge, et siseneda cdn suure kataloogi, peate kõigepealt liikuma cdn kataloogi ja seejärel minema suuresse kataloogi.

Puu käsud

Kui kasutate kataloogide loendi või mõne muu puude kuvamiseks sobiva programmi, võidakse teil anda kokkuvõte teie ketta kasutamisest.

  • Lisateavet MS-DOS ja Windowsi puu käsu kohta leiate meie MS-DOS puu käsust.
  • Lisateavet selle käsu Linuxi versiooni kohta leiate meie Linuxi puu käsuleheküljelt.

Konsoolipuu, hierarhiline failisüsteem, Recurse, tarkvara tingimused