Mis on ICMP (Internet Control Message Protocol)?

Interneti kontrollsõnumiprotokolli lühikirjeldus, ICMP on RFC 792-s määratletud Interneti-protokolli laiendus ja TCP / IP-sõnumite veateate protokoll. Enamik kasutajaid tunneb ICMP-d ping-käsu kasutamisest.

Märkus: Erinevate IP-versioonide puhul on kaks erinevat tüüpi ICMP-versioone: ICMPv4 IPv4 ja ICMPv6 IPv6 jaoks.

ICMP-d kasutavad arvutid ja igasugused võrguseadmed, sealhulgas võrguruuterid, mis aitavad tuvastada probleeme ja edastada võrgus olevate seadmete olekut. ICMP-sõnum sisaldab teate TYPE, CODE ja CHECKSUM, mis aitab tuvastada seadmete vastuseid. Alltoodud tabelis on toodud määratletud tüüpide ja nende kirjelduste loetelu.

ICMP TÜÜPICMP kirjeldus
0Echo vastus.
3Sihtkoht ei ole kättesaadav.
4Allikas kustutamine.
5Sõnumi suunamine.
8Echo taotlus.
11Aeg ületatud.
12Parameetri probleem.
13Ajakoodi taotlus.
14Aegempli vastus.
15Teabenõue (enam ei kasutata).
16Teabe vastus (enam ei kasutata).
17Aadressi maski taotlus.
18Aadressi maski vastus.

Arvuti akronüümid, võrgutingimused, protokoll, RFC, Traceroute