Mis on Automata-põhine programmeerimine?

Automaatpõhine programmeerimine on arvutiprogrammeerimise paradigma, mis käsitleb programmi osi piiratud automatiseerituna. Iga automaat võib korraga võtta ühe "sammu" ja programmi täitmine jaotatakse üksikuteks sammudeks. Sammud suhtlevad üksteisega, muutes muutuja väärtust, mis esindab "riiki", ja programmi kontrollvoolu määrab selle muutuja väärtus.

"Oleku" muutuja võib olla lihtne enum-andmetüüp, kuid võib kasutada keerukamaid andmestruktuure. Tavaline meetod on luua oleku ülemineku tabel, kahemõõtmeline massiiv, mis sisaldab kõiki võimalikke olekuid esindavaid ridu ja sisendparameetreid esindavaid veerge. Tabeli väärtus, kus rida ja veerg vastavad, on järgmine olek, kus masin peaks kandma, kui mõlemad tingimused on täidetud.

Lõpliku oleku masin, sisend, paradigma, programmeerimise tingimused