Mis on juurdepääs?

Sõna juurdepääs võib viidata ühele järgmistest:

1. Üldiselt viitab juurdepääs kasutusloale. Kui teile on antud õigus kasutada arvutit või teenust, millele teil on lubatud juurdepääs, antakse tavaliselt oma kasutajanimi ja parool.

Märkus. Kui kasutate arvutit või teenust ilma loata, on teil lubamatu juurdepääs.

2. Juurdepääs on ka sidekanal, mis avatakse tarkvara või riistvaraseadmega, näiteks arvuti disketiseadme, modemi või printeriga. Kui asjakohast juurdepääsu ei saada, saab kasutaja juurdepääsu keelamise või mõne muu veateate.

3. Microsoft Access on Microsofti andmebaasitarkvara haldamise programm.

4. Lisainformatsiooni Access ettevõtte kohta leiate Access ettevõtte lehelt.

Andmebaas, andmebaasi tingimused, kanne, FoxPro, kaugjuurdepääs, turvaeeskirjad