Mis on nulltäitmine?

Terminit nulltäitmine kasutatakse kõvaketta või muu salvestusseadme vormindamise protsessi kirjeldamiseks. Nulltäitmine on madala tasemega formaat, kus kogu salvestusseade kustutatakse nullidega salvestusseadme iga bitiga. Sageli kasutatakse kõigi andmete põhjalikuks ja turvaliseks kustutamiseks, et oleks võimalik hiljem andmeid taastada. Nulltäitmine on viis, kuidas kaitsta isikuandmeid varguse eest.

Lisaks andmete turvalisele kustutamisele võib nulltäitmist kasutada mõnikord ka rikutud kõvaketta või viirusega tugevalt nakatunud kõvaketta parandamiseks. Mõned kasutajad nullivad kõvaketta enne uue operatsioonisüsteemi installimist, et tagada kõigi andmete kustutamine ja kõvaketta täielik kasutamine.

Bitt, rikutud, vormindamine, kõvaketta tingimused, turvaeeskirjad, salvestusseade