Mis on RBAC?

RBAC, mis tähistab rollipõhist juurdepääsu kontrolli, on meetod, mis piirab kasutajate juurdepääsu mitme kasutaja arvutisüsteemile. Seda kasutavad sageli arvutiturbeeksperdid suurte töötajate arvuga ettevõtetes.

RBAC-süsteemis on juurdepääsupiirangud määratletud pigem rolli kui ainult kasutaja kohta. Iga kasutaja kuulub teatud tööülesande kategooriasse ja selle rolli tase määratakse süsteemi tasandil. Rollid võivad ise olla osa RH-st (roll hierarhia), mis määratleb päritud lubade piirangute erinevad tasemed.

Juurdepääsukontroll, Arvuti akronüümid, Arvutiturvalisus, Turvaeeskirjad