Mis on Power kasutaja?

Võimsuse kasutaja võib viidata ühele järgmistest:

1. Võimsuse kasutaja on arvuti kasutaja, kes on kursis arvutite, arvutitarkvara, arvuti riistvara ja mõnikord arvutivõrkude kasutamisega.

2. Arvutivõrgus on energiatarbija kasutaja, kellel on peaaegu sama palju õigusi kui administraatoril või juurtel, kuid mitte täielik kontroll. Seda kasutajat saab kasutada arvutivõrgu haldamiseks ja hooldamiseks.

Administraator, võrgutingimused, Power User Task Menu, kasutaja