Mis on MPI (Message Passing Interface)?

Lühike sõnumi edastamise liides . MPI eesmärk on välja töötada standard, mis võimaldab kirjutada programme, mis edastavad sõnumeid üksteisele. Teisisõnu, iga programm toimib API-na, mis on kättesaadav kõigile teistele programmidele.

API, arvuti akronüümid, sõnum, tarkvaratingimused