Mis on mälestus?

Memoiseerimine on arvutiprogrammides kasutatav meetod, kus programm "mäletab" arvutuslikult kuluka funktsioonikõne tulemust, salvestades selle vahemällu. Kui funktsiooni nimetatakse hiljem samade sisendite abil, laaditakse tulemus vahemälust, mitte arvutatakse uuesti, säästes CPU ressursse.

Mõningatel juhtudel võib memoiseerimine anda muud kasu kui kiirus. Üheks näiteks on vastastikune rekursioon, milles kaks matemaatilist objekti määratletakse üksteisega. Memoiseerimine võib võimaldada vastastikust rekursiooni operatsioone kergemini arvutada, kuid mitte tingimata kiiremini.

Mõnes loogilises programmeerimiskeeles võib memoisatsiooni viidata kui esitamisele, sest seda kasutatakse otsingu tabeli täitmiseks.

Funktsioonikõne, programmeerimise tingimused