Mis on pikk failinimi?

Mõnikord lühendatakse kui LFN, pikk failinimi on arvuti failinimi, mis võimaldab liberaalset arvu märke. LFN-iga saavad kasutajad oma failidele ja kataloogidele välja töötada üksikasjalikud, kirjeldavad nimed. LFN tutvustati tarbijatele laialdaselt Microsofti Windows 95 vabastamisega, kuna see oli uuendusena Windows 3 ja MS-DOS juhtumikindla 8.3 nime vormingule.

Pikad failinimede piirangud

Failide ja kataloogide maksimaalne pikkus Windows NTFS-i köidetes on 256 tähemärki. Tähemärgid on tõstutundlikud (suur- ja väiketähted on diferentseeritud). Märgid ", *, :, / ,, ?, <, > Ja |

Mitte-Windowsi operatsioonisüsteemid

Linuxi, MacOSi ja teisi operatsioonisüsteeme kasutavad kasutajad toetavad vaikimisi pikaajalisi failinimesid.

Arvuti akronüümid, Fail, Faili nimi, Joliet, Operatsioonisüsteemi tingimused