Mis on tase?

Mõnikord lühendatakse seda kui lvl, taset või terminit, mida kasutatakse mängija üldise seisundi kirjeldamiseks. Näiteks mängudes, mis kasutavad taseme järjekoha meetodina, alustavad kõik mängijad 1. tasemel. Kui mängija saab kogemusi, siis nad võrdsustuvad, omandavad uusi võimeid ja juurdepääsu uuele sisule. Pilt on näide mängijast, kes tasandas World of Warcraft online mängu.

Märkus: MMO-s on mängud, tähemärgid ja olendid peamiselt määratletud nende nime, taseme ja klassi järgi.

Arvuti lühendid, mängutingimused, võimsuse nivelleerimine, XP