Mis on Control Flow?

Arvutiprogrammide koostamisel on juhtimisvool või juhtimisvool tellimuse funktsioonikõned, juhised ja avaldused käivitatakse või hinnatakse, kui programm töötab. Paljudel programmeerimiskeeltel on nn kontrollvoogude aruanded, mida kasutatakse selleks, et kindlaks määrata, millist koodiosa programmis igal ajal käivitatakse. Kontrollvoo avalduse näide on if / other avaldus, mis on näidatud järgmises JavaScript-näites.

var x = 1; kui (x === 1) {window.alert ("x on võrdne 1."); } else {window.alert ("x ei ole võrdne 1.");

}

Selles näites, kui muutuja x on seatud võrdseks 1, siis täidetakse lokkis olevate koodide kood {} pärast "kui". Vastasel juhul täidetakse "muu" avalduse järel lokkis sulgudes olev kood. See kood töötab programmi voolu reguleerimiseks sõltuvalt muutuja x väärtusest.

Märkus: kontrollvool ja voolu reguleerimine on erinevad terminid, mida ei tohi kasutada vaheldumisi.

Käivita, Goto, Kui avaldus, Label, Programmitingimused, Subroutine