Mis on manussüsteem?

Manustatud käsk on termin, mis kirjeldab rea käske või täiendavaid funktsioone, et vormindada tekstiprotsessori teksti või välimust. Sisseehitatud käsud ei ole nähtaval tekstiprotsessori dokumendi redigeerimisel. Mõningatel juhtudel saab neid siiski vaadata, kasutades spetsiaalset vaaterežiimi tekstiprotsessori programmis.

Sisseehitatud objekt, tekstitöötlus, Wordi protsessori terminid