Mis on aadressiruum?

Aadressiruum on loogilise ruumi vahemik arvuti või välisseadme mis tahes osas, kus andmeid saab salvestada. Näiteks mälu kiibil on igal andmete baitil oma aadress, kuhu seda saab salvestada ja seejärel hiljem paigutada. Seadme füüsilistele piirangutele tuginedes on aadressi piirid, samuti teatud piirid, mida kasutatakse teatud tüüpi andmete eraldamiseks.

Aadressiruumide näited

Riistvara terminid, Mälu, Mälu tingimused, Võrk