Mis on absoluutne tee?

Alternatiivina nimetatakse seda faili teekonnaks ja täielikuks teeks, absoluutne rada sisaldab juurkataloogi ja kõiki teisi alamkatalooge, milles fail või kaust sisaldub. Näiteks http://www.computerhope.com/jargon/a/absopath.htm on selle veebilehe absoluutne tee.

Edasi kaldkriips, operatsioonisüsteemi terminid, tee, suhteline tee