Võrgu programmihalduri piirangute seadmine

Allolevaid ridu saab kohandada menüüs [Restrictions], et muuta oma võrgu seadeid.

[Piirangud]

NoRun =

1 - keelab käsku Käivita menüü Fail. See on hämardunud.

NoClose =

1 - keelab käsku Exit Windows failimenüüst Alt + F4 ja Control Menu (üleval vasakpoolne nupp programmihalduri aknas).

NoSaveSettings =

1 - keelab salvestusseadete valiku. Alistab alammenüüst [Settings] või Progman.ini SaveSettings

NoFileMenu =

1 - eemaldab programmi menüüst menüü. Kasutaja saab Windowsist väljuda Alt + F4 abil, kui NoClose on lubatud.

EditLevel = n0-Võimaldab teha muudatusi1-Väldib rühmade loomist, kustutamist, ümbernimetamist.2-Level 1 + takistab elementide loomist, kustutamist, teisaldamist, kopeerimist või programmeerimist.3-Level 2 + Takistab käskude muutmist programmi omaduste kastides.

5-tase 3 + takistab programmi üksuste teabe muutmist.