Küsi käivitada arvuti käivitamisel CMOS

Kui olete hiljuti arvutisse riistvara lisanud, sisestage CMOS-i seadistus ja sisestage uued konfiguratsioonid või veenduge, et need seaded on õiged. Pärast kontrollimist salvestage ja lõpetage seadistus.

CMOS-väärtusi ei sisestata õigesti

Kui CMOS-i konfiguratsiooni väärtused sisestatakse valesti, küsib arvuti probleemi lahendamiseks CMOS-i.

Samuti võidakse teil paluda sisestada CMOS, kui üks teie arvuti riistvarakomponente ei tööta. Arvuti annab teile selle teate, kuna see on seadistatud otsima seadet, kuid seadet ei leitud, väärtused on muutunud või suhtlevad CMOS-iga valesti.

CMOS aku on surnud

Kui leiate, et teie CMOS-i väärtused kaovad iga kord arvuti taaskäivitamisel, võib teie CMOS-aku olla surnud. Kui märkate, et aeg ja kuupäev on BIOS-i alguskuupäevaks (nt 1990. aastate alguses), on aku surnud.

  • Kuidas asendada CMOS aku.