Rundll32.exe faili lisateave ja valikud

Allpool on mõned näited sellest, kuidas rundll.exe rundll32.exe faile Microsoft Windowsis saab kasutada käsureale Windowsi käskude tegemiseks. Rundll ja rundll32 erinevate versioonide tõttu ei toimi kõik alltoodud suvandid. Kui rundll või rundll32 tekib viga, siis käsk läheb ilma veateadeteta.

Sulgege, taaskäivitage, logige välja või lülitage arvuti välja

Lukustage Windows 2000 ja Windows XP tööjaam

rundll32 user32.dll, LockWorkStation

Käivitage infofaili installimine

Käivitage infofaili installimine.

rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132

Avage faili jaoks avatud kaust

Allpool on käsk, mida saab käivitada käsurealt, et avada teatud faili jaoks aken "Open With".

rundll32.exe shell32.dll, OpenAs_RunDLL

Käivita kopeerimisketta programm

Allpool on näide selle kohta, kuidas saab kopeerimisketta akna käsurealt avada.

rundll32.exe diskcopy, DiskCopyRunDll

Looge uus otsetee

Avage otsetee loomise viisardi ikoon, tippides käsureale alloleva käsu. "NewLinkHere" on tõstutundlik ja tekitab vea, kui seda ei sisestata õigesti.

rundll32.exe appwiz.cpl, NewLinkHere

Avage pimenduspildi aken

rundll32.exe desk.cpl, InstallScreenSaver